ShapeUp Convention

16.02.2019 // SIO ATHLECTICA, OSLO

ShapeUp Convention Kickstart – Challenge Edition

ShapeUp invi­te­rer deg til en helt rå trenings­dag med påfyll for både hode og krop­pen! Den­ne gan­gen lager vi en «Chal­len­ge edition» – der vi øns­ker å få deg ut av kom­fort­so­nen. Du kan blant annet del­ta på ShapeUp Men­tal Chal­len­ge, Pool dan­cing, Cross­fit, Hip hop, Mind­fullness og lære deg ShapeUp Dan­sen!

Å kom­me seg ut av kom­fort­so­nen hand­ler ikke kun om pre­sta­sjon og råskap, men å fak­tisk tør­re å utford­re seg selv til å prø­ve noe nytt, strek­ke seg enda litt leng­re eller å la seg for­føre inn i en ukjent mind­fullness-ver­den. Hva din utford­ring er blir opp til deg, men vi i ShapeUp lover å gjø­re alt vi kan for at du skal tør­re og la deg bli utfordret.

Nyhet:
Pre-convention 15. februar!

Treningspodden

Øns­ker du eks­tra påfyll for hodet og en hyg­ge­lig opp­ladning til Con­ven­tion, kan du bli med oss på ShapeUp Pre-Con­ven­tion.

Tid: Fre­dag 15/2 kl. 18–21
Sted: Nydals­vei­en 12 i Oslo.

Program ShapeUp Pre-Convention

  • Fore­dra­get Men­tal Styrke­tre­ning med men­tal tre­ner Cecilie Ystenes (60 min.)
    Cecilie er men­tal tre­ner og Pia See­bergs vik­tigs­te lære­mes­ter innen men­tal tre­ning.
  • Panel­debatt med kjen­te trenings­profiler, ledet av redaksjons­sjef Hanna Sun­dquist.
    Pane­let sva­rer på for­hånds­inn­sendte spørsmål/utfordringer.
  • Trenings­podden Live, Pia See­berg og Sil­je Thor­stensen.
  • Lett ser­ve­ring og ming­ling med kjen­te trenings­profiler.

Bil­let­ter:
Kom­bi-bil­lett ShapeUp Con­ven­tion + Pre-Con­vento­in kr 899
Kun bil­let til Pre-Con­ven­tion kr 300

Kjøp bil­lett her!

Billetter

ShapeUp Con­ven­tion Kick­start – Chal­len­ge Edition, varer fra kl. 9.30 – 17.00, lør­dag 16.februar 2019. Sted: Sio Athle­ti­ca, Trim­veien 4 i Oslo.

MELD DEG PÅ!

PreCon­ven­tion fin­ner sted i Oslo fre­dag etter­mid­dag / kveld 15. febru­ar 2019.

Bestill billett tidlig og få billigere pris – før 31.12.2018

Ear­ly­bird bil­lett Con­ven­tion kr. 599 (spar kr. 100)
Ear­ly­bird bil­lett Con­ven­tion + PreCon­ven­tion kr. 899 (spar kr. 100).

Ordi­næ­re bil­lett­pri­ser fra 1. janu­ar 2019:
ShapeUp Con­ven­tion kr. 699
ShapeUp Con­ven­tion + PreCon­ven­tion kr. 999

Gruppepris – gyldig fra 1. januar 2019:

Det gis en rabatt på 25 % ved bestil­ling for grup­pe på min. 10 per­soner. Det vil bli sendt fel­les­fak­tu­ra på epost til hoved­bestiller. Vi anbe­fa­ler bedrif­ter kan vel­ge den­ne løs­nin­gen.

Rabat­tert gruppe­ra­batt gjel­der kun ved bestil­ling av bil­lett til ordi­nær pris.

MELD DEG PÅ!

Program

Time­plan og time­beskrivelser blir lagt ut i løpet av janu­ar 2019.

Instruktører

Kontakt

Alle spørs­mål ved­rø­ren­de arran­ge­men­tet kan ret­tes til: shapeupevent@egmont.com

E-post besva­res kun hver­da­ger mel­lom kl. 08.00–16.00.

Ønsker du å være sponsor på ShapeUp Convention?

Kon­takt vår spon­sor­an­svar­lig Line Greipsland: line.elvia.greipsland@egmont.com
mob. 95 96 34 96